GDAŃSK POMAGA UKRAIŃSKIM WODOCIĄGOM
WSPIERAJ JEDNORAZOWO
WSPIERAJ CYKLICZNIE

Karta Gdańsk Pomaga Ukrainie

Karta Biedronki

Pomoc UNHCR

Najważniejsze informacje

Potrzebuję pomocy

Chcę pomóc

Schronienie

Zbiórki

Wsparcie humanitarne

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy


Zadanie „Razem pomagamy Ukrainie” dofinansowano ze środków budżetu Państwa w wysokości 497 711,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania publicznego.

Skip to content