Формальності | Formalności

документи, пільги та виплати, юридична допомога
dokumenty, świadczenia, pomoc prawna

Консульство України в Гданську

вул. Bernarda Chrzanowskiego 60-a

телефон: +48 58 34 606 90

[email protected],
[email protected]

Гаряча лінія у разі загрози життю, ДТП або смерті громадянина України +48 607 654 333
До Консульства України в Гданську Ви можете звернутися з метою:
1) продовження строку дії закордонного паспорта до 5 років у разі його закінчення;
2) внесення відомостей про дітей до паспорта одного з батьків або законного представника;
3) У випадку, якщо у Вас є лише внутрішній паспорт (старого взірця у вигляді книжечки), де відсутні записи латиницею, Ви можете оформити у нашій установі Свідоцтво про підтвердження особи, де Ваші персональні дані будуть зазначені польською та українською мовами. Аналогічне Свідоцтво можна оформити і для дітей, у випадку відсутності у їхніх батьків закордонного паспорту.
Усі вищезгадані консульські дії вчиняються безкоштовно та без посередників!

Tłumacznie PL

Konsulat Ukrainy w Gdańsku

ul. Bernarda Chrzanowskiego 60-a

телефон +48 58 34 606 90

[email protected],
[email protected]

Infolinia w przypadku zagrożenia życia, wypadku lub śmierci obywatela Ukrainy +48 607 654 333
W Konsulacie Ukrainy w Gdańsku można złożyć wniosek w celu:
1) przedłużenia ważności paszportu do 5 lat w przypadku utraty jego ważności;
2) wpisania informacji o dzieciach do paszportu jednego z rodziców lub przedstawiciela ustawowego;
3) w przypadku posiadania tylko paszportu wewnętrznego (książeczki starego typu) bez wpisów w języku łacińskim, w naszej placówce można wystawić Świadectwo Weryfikacji Tożsamości, gdzie dane osobowe będą wskazane w języku polskim i ukraińskim. Podobne zaświadczenie można wystawić dla dzieci, jeśli ich rodzice nie posiadają paszportu.
Wszystkie wyżej wymienione czynności konsularne są wykonywane bezpłatnie i bez pośredników!

Паспортний сервіс

Aleja Grunwaldzka 415


+38 (044) 597-87-77
[email protected]

Понеділок – субота 9:00 – 18:00.
Одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки
Оформлення закордонного паспорта
Оформлення ID-картки
Обміну водійського посвідчення
Страхування

Tłumacznie PL

Punkt paszportowy

Aleja Grunwaldzka 415
+38 (044) 597-87-77
[email protected]

Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 18:00.
Jednoczesne wydanie paszportu i dowodu osobistego
Wydanie paszportu
Wydanie dowodu osobistego
Wymiana prawa jazdy
Ubezpieczenie

Пункт інформаційно-консультативний

ul. Wały Piastowskie 1 („Zieleniak”)

телефон: +48 58 30 77 160

Години обслуговування клієнтів:

Понеділок, середа-п’ятниця: 8.00-16.00
Вівторок 8:00 -18:00
Допомогав юридичних питаннях та адміністративних процедурах пов’язаних з легалізацією вашого перебування в Польщі

Tłumacznie PL

Punkt Informacyjno-konsultacyjny

ul. Wały Piastowskie 1 („Zieleniak”)

Telefon: +48 58 30 77 160

Poniedziałek, środa – piątek: 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
Pomoc w kwestiach prawnych i procedurach administracyjnych związanych z legalizacją pobytu w Polsce

Ґданський центр допомоги

вул. Kartuska 32/34
80-104 Гданськ

телефон 58 326 79 89

[email protected]

Точка відкрита від 8:00

Які пільги можна отримати в Gdańskim Centrum Świadczeń?
Громадяни України, які на законних підставах в’їхали до Польщі з 24 лютого 2022 р., можуть отримати з Gdańskim Centrum Świadczeń наступні пільги:

-одноразова грошова допомога в розмірі 300 zł на людину, яка призначена для утримання, зокрема, на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлові збори. Допомога надається кожному, незалежно від отриманого доходу.
-сімейні пільги – наприклад, сімейна допомога, одноразова допомога по народженню дитини )
-матеріальна соціальна допомога (шкільна стипендія та шкільний допомога). 

Щодо пільг 500+, Добрий старт і „Сімейний капітал”?
Пільги 500+, Добрий старт і „Сімейний капітал” надаються соціальним забезпеченням.
Детальна інформація доступна на сайті https://www.zus.pl/ua/holovna-storinka

Tłumacznie PL

Gdańskie Centrum Świadczeń

ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Telefon: 58 326 79 89

[email protected]

Punkt czynny od godz. 8:00

Jakie świadczenia przysługują w Gdańskim Centrum Świadczeń?
Obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali do Polski od 24 lutego 2022 r. mogą otrzymać w Gdańskim Centrum Świadczeń następujące świadczenia:

-jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 300 zł na osobę, która przeznaczona jest na utrzymanie, w szczególności na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz koszty mieszkaniowe. Pomoc przysługuje każdemu, bez względu na dochód.
-zasiłki rodzinne (np. zasiłek rodzinny, jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka)
-materialna pomoc społeczna (stypendia szkolne i zasiłki szkolne). Co ze świadczeniami 500+, Dobry Start i Rodzinny Kapitał?
Świadczenia 500+, Dobry Start i Kapitał Rodzinny są realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
 https://www.zus.pl/ua/holovna-storinka

ZUS ГДАНСЬКА ФІЛІЯ

вул. Chmielna 27/33
80-748 Гданськ

телефон (22) 560 16 00

Понеділок: 8.00-17.00
Вівторок – п’ятниця 8:00 -15:00

Найважливіші завдання, за які відповідає ZUS, включають:
1. Реалізацію положень про соціальне страхування:
–  встановлення та визначення обов’язку соціального страхування,
–  визначення права на допомогу та виплата допомоги,
– збирання внесків на соціальне та медичне страхування,
–  Фонд праці, Фонд гарантійних виплат працівникам,
– ведення розрахунків з платниками внесків,
– ведення індивідуальних рахунків застрахованих осіб та платників внесків
–  приймання атестаційними лікарями та медичними комісіями рішень з метою визначення права на страхові виплати.
2. Виконання міжнародних договорів і угод у сфері соціального страхування,
3. Контроль за виконанням платниками внесків та застрахованими особами зобов’язання в області соціального страхування та інших завдань, покладених на ZUS.

Tłumacznie PL

Oddział ZUS Gdańsk

ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

Telefon: (22) 560 16 00

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek – piątek 8:00 -15:00

Do najważniejszych zadań, za które odpowiada ZUS należą:
1. Realizacja przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych:
– ustalanie i określanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,
– ustalanie prawa do świadczeń i wypłacanie świadczeń,
– pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
– Funduszu Pracy oraz Pracowniczego Funduszu Gwarancyjnego,
–  rozliczanie się z płatnikami składek,
–  prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i płatników składek
–  wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń ubezpieczeniowych.
2. Realizacja traktatów i umów międzynarodowych w zakresie ubezpieczeń społecznych,
3. Kontrola nad wypełnianiem obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych przez płatników składek i ubezpieczonych oraz inne zadania zlecone ZUS.

Skip to content