основні моменти // najważniejsze informacje

1. ВАЖЛИВО! // WAŻNE!

Якщо Тобі не потрібна термінова допомога і в Тебе є де спати, тоді Тобі не потрібно реєструватися в Приймальному пункті або де-небудь ще. Ти можеш відразу їхати до свого пункту призначення по всій Польщі. У цій винятковій ситуації немає обов’язку карантину через COVID-19.

Jeżeli nie potrzebujesz pilnej pomocy i masz gdzie spać, to nie musisz rejestrować się w Punkcie Recepcyjnym ani nigdzie indziej. Możesz od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej Polsce. Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID-19.

2. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ // LEGALIZACJA POBYTU

Поки що Тобі не потрібно додатково легалізувати своє перебування чи подавати будь-які заяви.

Aktualnie nie musisz dodatkowo legalizować swojego pobytu.

3. НОМЕРА PESEL // NUMER PESEL

ХТО МАЄ ПРАВО:
Для тих хто в майбутньому має намір залишитись в Польщі:
• Громадяни України та їх подружжя, які не мають україньского громадянства, які прибули по Польщі безпосередньо з України після 24 лютого 2022 року
• Громадяни України, які мають Карту Поляка, котрі виїхали з України після 24 лютого 2022 року, а потім приїхали до Польщі, та їхнім найближчім родичам

KOMU PRZYSŁUGUJE
Deklarującym zamiar pozostania na terytorium Polski:
• Obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom nieposiadającym obywatelstwa Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w terminie od 24 lutego 2022
• Obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy opuścili Ukrainę w terminie od 24 lutego 2022, a następnie przybyli do Polski oraz ich najbliższym członkom rodziny

ХТО НЕ МАЄ ПРАВА:
Громадяни України не мають права на видання Ідентіфікаційного номеру котрі мають: дозвіл на постійне проживання, дозвіл на тимчасове проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС, статус біженця, додатковий захист, дозвіл на толерантне перебування. Також не мають права особи, які подали заяву про міжнародний захист або заявили про намір подати таку заяву, якщо вони не відкликають свою заяву або вищезазначену заяву раніше.

KOMU NIE PRZYSŁUGUJE:

Nie przysługuje Obywatelom Ukrainy którzy posiadają: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany. Nie przysługuje również tym, którzy złożyli wniosek
o udzielenie ochrony międzynarodowej, albo zadeklarowali zamiar złożenia takiego wniosku – chyba, że wcześniej wycofają swój wniosek lub
w/w deklarację.

ЩО ЗРОБИТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ ИДЕНТІФІКАЦІЙНІЙ НОМЕР:
Подайте особисто заповнену та розбірливо підписану заяву. Для дітей заява подається та підписується батьками, опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною, але ПРИМІТКА: особиста присутність усіх осіб старше 12 років обов’язкова – у зв’язку з обов’язковістю зняття відбитків пальців. Діти до 12 років – не повинні приїжджати, якщо вони в’їхали на територію Республіки Польща на підставі документу
з фотографією.

CO ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ PESEL

Złożyć osobiście wypełniony i podpisany czytelnie wniosek. Za dzieci wniosek składa i podpisuje rodzic, opiekun lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem, ale UWAGA: Konieczna osobista obecność wszystkich osób, które ukończyły 12 rok życia – z uwagi na obowiązek pobrania odcisków palców. Dzieci poniżej 12 roku życia – nie muszą przychodzić, jeżeli ich wjazd na terytorium RP odbył się na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

ДО ЗАЯВИ ПОТРІБНО:
• 1 фото на паспорт (також стосується дітей)
• Паспорт або інший документ з фотографією, навіть якщо він недійсний. У разі відсутності документа вас попросять подати заяву

КРІМ ТОГО, ВІЗЬМІТЬ З СОБОЮ:
• мобільний телефон з номером польського оператора
• електронну адресу

DO WNIOSKU PRZYGOTUJ:
• 1 zdjęcie paszportowe (dotyczy również dzieci)
• dokument podróży lub inny dokument ze zdjęciem, nawet jeśli jest nieważny. W przypadku braku dokumentu zostaniesz poproszony o złożenie oświadczenia

DODATKOWO ZABIERZ ZE SOBĄ:
• telefon komórkowy z numerem polskiego operatora oraz podaj adres email

Подаючи заявку на Ідентіфікаційний Номер, ви можете вказати свою згоду на передачу ваших контактних даних до Реєстру Контактних Даних (це дозволить Офісам зв’язатися з вами) і згоду на створення довіреного профілю, який дозволить вам обробляти багато питань онлайн. Завдяки цьому ви зможете завантажити додаток mObywatel (Diia.pl), де буде доступний електронний документ із вашою фотографією та Ідентифікаційним Номером.

КУДИ ПОДАТИ ЗАЯВКУ:
в будь-якому органі виконавчої влади Гміни на території Польщі.
У Гданську заявки можна подати за адресою:
• Gdańskie Centrum Świadczeń – ul. Kartuska 32/34 (безкоштовний проїзд
на трамваї від вокзалу, лінії 10, 12 – вийти на зупинці „Paska”)

Працює в понеділок, вівторок, четвер: з 8:00 до 15:30
середу з 8:00 до 17:00 п’ятницю з 8:00 до 15:00

Важліво: час обробки заявки однієї особи становить приблизно
30 хвилин. Якщо кількість людей, які прибувають у певний день, перевищує спроможність обслуговування, кожна особа буде призначена на іншу дату та час. У вас є до 60 днів з дати в’їзду до Польщі, щоб подати заявку. Пам’ятайте, що всі, кому виповнилося 12 років, повинні прийти особисто. Молодших дітей залиште доглядати знайомим відвідуючи орган.

Składając wniosek o PESEL możesz zaznaczyć zgodę na przekazanie swoich danych kontaktowych do Rejestru Danych Kontaktowych (umożliwi to Urzędom kontakt z Tobą) oraz zgodę na założenie Profilu Zaufanego umożliwiającego załatwianie wielu spraw przez internet. Dzięki temu będziesz mógł pobrać aplikację mObywatel, (Diia.pl) na której będzie dostępny elektroniczny dokument z Twoim zdjęciem i numerem PESEL.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK:
w dowolnym organie wykonawczym Gminy na terytorium RP.
W Gdańsku wnioski można składać w:
• Gdańskim Centrum Świadczeń – ul. Kartuska 32/34 (bezpłatny dojazd
tramwajem z dworca PKP, linia nr 10, 12 – wysiądź na przystanku „Paska”)

Przyjmowanie Klientów  w zakresie Pesel odbywa się w:
– pn, wt, czw w godz. 8:00-15:30,  
– środy w godz. 8:00-17:00
– piątki 8:00-15:00

Uwaga: czas obsługi wniosku jednej osoby to ok. 30 min. W przypadku przybycia w danym dniu liczby osób, która przekracza możliwość obsługi, każda osoba zostanie umówiona na konkretny dzień i godzinę spotkania. Na złożenie wniosku masz nawet 60 dni od dnia wjazdu do Polski. Pamiętaj, każdy, kto ukończył 12 lat, musi przyjść osobiście. Młodsze dzieci zostaw znajomej do opieki na czas wizyty w urzędzie.

4. КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В ГДАНСЬКУ // KONSULAT UKRAINY W GDAŃSKU

Адрес: вул. Bernarda Chrzanowskiego 60-a, 80-278 Гданськ
електронна пошта: [email protected], [email protected]
тел. +48 58 34 606 90

Гаряча лінія у разі загрози життю, ДТП або смерті громадянина України 607 654 333
веб-сайт www https://gdansk.mfa.gov.ua

Польщі. До Консульства України в Гданську Ви можете звернутися з метою:
1) продовження строку дії закордонного паспорта до 5 років у разі його закінчення;
2) внесення відомостей про дітей до паспорта одного з батьків або законного представника;
3) У випадку, якщо у Вас є лише внутрішній паспорт (старого взірця у вигляді книжечки), де відсутні записи латиницею, Ви можете оформити у нашій установі Свідоцтво про підтвердження особи, де Ваші персональні дані будуть зазначені польською та українською мовами. Аналогічне Свідоцтво можна оформити і для дітей, у випадку відсутності у їхніх батьків закордонного паспорту.

Усі вищезгадані консульські дії вчиняються безкоштовно та без посередників!

Adres: ul. Bernarda Chrzanowskiego 60-a, 80-278 Gdańsk
E-mail: [email protected], [email protected]
Telefon: +48 58 34 606 90

Infolinia w przypadku zagrożenia życia, wypadku samochodowego albo śmierci obywatela Ukrainy + 48 607 654 333
Strona: https://gdansk.mfa.gov.ua

Nie musicie rejestrować swojego pobytu w Konsulacie ani składać do Konsulatu żadnych wniosków dotyczących pobytu w Polsce. Możesz wystąpić do Konsulatu Ukrainy w Gdańsku w celu:
1) przedłużenie ważności paszportu zagranicznego do 5 lat w przypadku jego wygaśnięcia;
2) wpisanie informacji o dzieciach do paszportu jednego z rodziców lub przedstawiciela ustawowego;
3) Jeśli posiadasz tylko paszport wewnętrzny (stary wzór w postaci książeczki), w którym nie ma wpisów po łacinie, możesz wystawić w naszej instytucji Zaświadczenie Tożsamości, gdzie Twoje dane osobowe będą wskazane w języku polskim i ukraińskim. Podobne zaświadczenie można wydać dla dzieci, jeśli ich rodzice nie mają paszportu.

Wszystkie powyższe czynności konsularne są bezpłatne i bez pośredników!

5. МЕДИЧНА ОПІКА // OPIEKA MEDYCZNA

У Тебе є безкоштовний доступ до польської медичної служби на тих самих умовах, що й у громадян Польщі, без будь-яких додаткових страхувань або плати. Якщо погано себе почуваєш, хворієш, Тобі потрібен рецепт – іди в робочий день в публічну поліклініку. Зателефонуй на Iнформаційну
лінію для пацієнтів за номером 800 190 590 – можеш розмовляти українською або російською. Якщо будеш погано себе почувати ввечері і вночі (з 18:00 до 8:00)
або у вихідні, або святкові дні, тобто в неробочий час поліклініки, отримаєш консультацію лікаря по телефону. Зателефонуй на Телеплатформу першого контакту за номером 800 137 200 – можеш розмовляти українською або російською. Більше знайдеш на сайті www.nfz.gov.pl.

Допомога дітям з онкологічними хворобами, які перебувають на території України (до 18 років)

ЗАТЕЛЕФОНУЙ (ПОДАЙ ВІК, ДАНЕ ПАЦІЄНТА І ДІАГНОЗ)
Польська мова/англійська мова (+48) 887 662 866
Українська мова (+ 48) 887 669 934
По зібранні необхідної інформації ВИШЛИ ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ на адрес [email protected]

Masz bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, co obywatele polscy, bez żadnych opłat.
Jeśli złe się czujesz, chorujesz, potrzebujesz receptę – pójdź do publicznej przychodni lekarskiej lub zadzwoń na numer 800 190 590 – porozmawiasz także po ukraińsku i rosyjsku.
Jeśli złe się poczujesz wieczorem i w nocy (w godz. 18:00-8:00) lub w weekend albo święta, czyli poza godzinami pracy przychodni lekarskich, otrzymasz poradę lekarza przez telefon. Zadzwoń na numer 800 137 200 – porozmawiasz po ukraińsku i rosyjsku.
Więcej znajdziesz na stronie www.nfz.gov.pl.

POMOC DZIECIOM Z CHOROBAMI ONKOLOGICZNYMI I HEMATOLOGICZNYMI PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM UKRAINY (poniżej 18. roku życia)

ZADZWOŃ (podaj wiek, dane pacjenta i rozpoznanie)
j. polski/angielski: (+48) 887 662 866
j. ukraiński: (+ 48) 887 669 934
Po zgromadzeniu niezbędnych informacji WYŚLIJ MAILA na poniższy adres: [email protected]

ГАРЯЧА ЛІНІЯ ДЛЯ НАРКОМАНІВ // TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

Національний центр протидії наркоманії запустив гарячу лінію для людей з України. Доступні два телефони: 800 11 08 11 (безкоштовно) та 22 290 70 00 (оплачується згідно з тарифом оператора). Телефон працює щодня з 16:00 до 21:00. Підтримується українською, польською та російською мовами. Ідея «Гарячої лінії» полягає не лише в тому, щоб допомогти у вирішенні проблем, пов’язаних із залежністю, а й надати підтримку людям з України, які через війну опинилися в Польщі та мають потребу поспілкуватися та поділитися досвідом та переживання.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy. Do dyspozycji są dwa numery telefonów: 800 11 08 11 (bezpłatny) oraz 22 290 70 00 (płatny według taryfy operatora). Telefon czynny jest codziennie w godzinach: 16.00 – 21.00. Obsługiwany jest języku ukraińskim, polskim i rosyjskim. Ideą Telefonu Zaufania jest nie tylko pomoc w zakresie rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami, ale również udzielenie wsparcia osobom z Ukrainy, które z powodu wojny znalazły się w Polsce i mają potrzebę porozmawiania oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami, przeżyciami.

6. ПРИКОРДОННА СЛУЖБА // STRAŻ GRANICZNA

Нформація що стосується перебування іноземців в республіці польща (в тому числі подача заяв на міжнародний захист) можно отримати в відділах прикордонної служби відкрийте 24 години на добу, 7 днів на тиждень

Informacje dotyczące pobytu cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej (w tym składanie wniosków o ochronę międzynarodową) można uzyskać w placówkach Straży Granicznej. Czynne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

PSG w GDAŃSKU // вул. Oliwska 35 // 80-563 Gdańsk // [email protected]

7. РОБОТА // PRACA

Ми допомагаємо громадянам України в пошуку роботи та працевлаштуванні.

Pomagamy obywatelom Ukrainy w poszukiwaniu pracy i zdobyciu zatrudnienia.

8. ОСВІТА // EDUKACJA

Освітні інформаційні точки // Edukacyjne punkty informacyjne:

 1. Початкова школа 16 він. Władysława Broniewskiego у Гданську, вул. Ubocze 3, 80-052 Gdańsk Гданськ, тел. 508 969 096
  SP 16, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku ul. Ubocze 3, 80-052 Gdańsk, tel. 508 969 096
 2. Початкова школа 19 він. Zasłużonych Ludzi Morza у Гданську, вул. Emilii Hoene 6 80-041 Гданськ, тел. 881 028 838
  SP 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku, ul. Emilii Hoene 6 80-041 Gdańsk, tel 881 028 838
 3. Початкова школа 57 він. gen. Wł. Andersa у Гданську, вул. Aksamitna 8, 80-858 Гданськ, тел. 725 217 211
  SP 57 im. gen. Wł. Andersa w Gdańsku ul. Aksamitna 8, 80-858 Gdańsk, tel. 725 217 211
 4. Шкільно-Дошкільна Команда 1, вул. Jagiellońska 14, 80-371 Гданськ, тел. 539 615 648
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jagiellońska 14, 80-371 Gdańsk, tel. 539 615 648

9. ТЕЛЕФОНИ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ В ПОЛЬЩІ // TELEFONY ALARMOWE W POLSCE

Поліція – 997
Пожежна служба – 998
Швидка допомога – 999
Європейський номер екстреної
допомоги – 112
Актуальну інформацію українською мовою знайдеш на сайті: www.ua.gov.pl

Policja – 997
Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999
Europejski numer alarmowy – 112
Aktualne informacje w języku ukraińskim znajdziesz na stronie: www.ua.gov.pl

10. БЕЗПЕКА // BEZPIECZEŃSTWO

щоб не стати жертвою торгівлі людьми

 • зареєструйтеся у найближчому пункті прийому
 • нікому не давайте своїх документів
 • нікому не давайте телефон
 • не плачте грошей за квартиру, допомогу
 • раніше домовтеся про ціну поїздки
 • запитайте особу, з якою маєте намірподорожувати про точну адресу, номертелефону, попросіть особу, з якою маєте намірподорожувати, щоб показала вам свійдокумент
 • занотуйте номерний знак транспортногозасобу
 • проінформуйте своїх родичів куди і з ким виїдете
 • слухайте свою інтуїцію

телефонуйте: +48 22 628 01 20 пам’ятайте, що ви завждиможете попросити продопомогу

Nie stań się ofiarą handlu ludźmi

 • zarejestruj się w najbliższym punkcie recepcyjnym
 • nie oddawaj nikomu dokumentów
 • nie oddawaj nikomu telefonu
 • nie płać za lokum, pomoc
 • uzgodnij wcześniej koszt transportu
 • zapytaj osobę, z którą masz zamiar podróżować o dokładny adres, numer telefonu, poproś o okazanie dokumentu
 • spisz numery rejestracyjne pojazdu
 • poinformuj najbliższych, gdzie i z kim jedziesz
 • słuchaj własnej intuicji

ZADZWOŃ: +48 22 628 01 20 PAMIĘTAJ ZAWSZE MOŻESZ PROSIĆ O POMOC

11. громадський транспорт // KOMUNIKACJA MIEJSKA

Повідомляємо, що з 1 травня 2022 року безкоштовний проїзд для військових мігрантів з України більше не поширюється на громадський транспорт.

Uprzejmie informujemy, iż od 1 maja 2022 r., w komunikacji miejskiej przestają obowiązywać bezpłatne przejazdy dla migrantów wojennych z Ukrainy.

12. JAK ROZMAWIAĆ Z RODZINAMI Z UKRAINY

13. ІНФОР- ТВАРИНА // ZWIERZĘTA

13. ІНФОР- ТВАРИНА // ZWIERZĘTA

Відповідно до законодавства Європейського Союзу, собаки, коти та фретки, які в’їжджають з України, повинні мати:
• правильне маркування (чіп);
• діюче щеплення від сказу;
• результат перевірки рівня антитіл до збудника сказу шляхом титрування;
• сертифікат про стан здоров’я, виданий компетентними ветеринарними органами.
В якості винятку з приводу військових дій на території України, домашні тварини, які супроводжують власників, що перетинають польсько-український кордон, приймають у Польщі без виконання вищезазначених ветеринарних вимог.
Якщо одна або декілька з вищезазначених вимог не виконується, про цей факт слід повідомити співробітника польської прикордонної служби, Національної податкової адміністрації (Митної адміністрації) або Поліції під час перетину державного кордону.
З метою охоплення Вашої тварини спрощеною процедурою перетину державного кордону необхідно заповнити заяву про:

 1. дозвіл на переміщення супроводжуючої тварини на територію ЄС – якщо Польща є країною призначення особи, яка перетинає кордон
  або
 2. транзит через державу-члена ЄС – якщо Польща не є країною призначення особи, яка перетинає кордон. Після заповнення заявки ветеринарна інспекція проведе безкоштовне маркування та вакцинування від сказу Вашої тварини. Після виконання процедур вам нададуть дозвіл, який підтвердить, що ви легально перетнули кордон із супроводжуючою твариною до місця призначення. У випадку перетину кордону без дотримання вищезазначеної процедури, добравшись у місце призначення (тимчасового перебування) необхідно звернутися з твариною у ветеринарну клініку, де Вас поінформують про подальші процедури.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:
• prawidłowe oznakowanie (chip);
• ważne szczepienie na wściekliznę;
• wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
• świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.
W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych.
Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.
W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o:

 1. pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę
 2. tranzyt przez państwo członkowskie – jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.
  Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie bezpłatnie oznakowane
  i zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną.
  Po wykonaniu procedur zostaną państwo zaopatrzeni w pozwolenie, które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego. W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zostaną państwo poinformowani o dalszych procedurach.

14. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ У ПОЛЬЩІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ // PRAWA KONSUMENTÓW W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ

Купуючи продукти (продовольчі та непродовольчі) та користуючись послугами (наприклад, фінансовими чи телекомунікаційними), ви захищені положеннями законодавства про права споживачів. Підприємець (продавець або постачальник послуг) не може скорочувати перелік цих прав чи обмежувати їх, окрім суворо визначених винятків.Польське законодавство щодо прав споживачів гармонізоване із законодавством ЄС – такі самі правила діють у більшості країн Євросоюзу.У цій брошурі описано ваші основні права. Якщо вам потрібна додаткова інформація або вам потрібно вирішити суперечку з торговцем, зв’яжіться з організаціями, переліченими в цій брошурі.

Kupując produkty (żywnościowe i nieżywnościowe) i korzystając z usług (np. finansowych lub telekomunikacyjnych) jesteście chronieni przepisami prawa konsumenckiego. Przedsiębiorca (sprzedawca lub usługodawca) nie może tych praw wyłączyć ani ograniczyć, poza ściśle określonymi wyjątkami.
Polskie prawo konsumenckie jest zgodne z prawem unijnym – w większości krajów unijnych obowiązują te same reguły.
Niniejsza ulotka opisuje podstawowe prawa. Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji lub potrzebujecie rozwiązać spór z przedsiębiorcą, skontaktujcie się z organizacjami wymienionymi w tej ulotce.

15. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА // POMOC PSYCHOLOGICZNA

Відчуття загрози для власного здоров’я або життя, ризик для життя найрідніших чи втрата близьких у результаті воєнних дій – це сильний травматичний досвід. Першою, цілком природною, натуральною та зрозумілою реакцією на такі події є сильний страх, розпач, відчай, гнів та занурення в себе. Дуже важливо в цей час відчути себе в безпеці, мати притулок, отримати допомогу та можливість поговорити з доброзичливими людьми, або просто побути поруч з ними. Також важливо знати, де і яку матеріальну, юридичну, медичну та організаційну допомогу можна отримати, і найкраще її шукати в надійних та перевірених офіційних джерелах.

 У безпечному середовищі, перші, навіть важко зрозумілі власні реакції та тяжкі, болючі емоції формують основу для подальшої стійкості та подолання труднощів.

 Однак іноді, незважаючи на те, що минуло досить багато часу після того, як найстрашніше залишилося позаду, а ми не можемо самостійно з ним впоратися. Протягом багатьох місяців або навіть років труднощі у повсякденному житті такі як: почуття тривоги та прагнення уникнути ситуацій, які раніше не викликали проблем (таких як турбота про родичів, приготування їжі, робота), складнощі в стосунках з близькими, щоденний дискомфорт, часті небажані спогади або нічні жахіття, замість здорового сну, погіршення концентрації уваги, сум і гнів, ускладнюють життя.

Бажаючи уникнути повернення спогадів та асоціацій пережитої травми, люди, які могли б отримати користь від психологічної терапії, часто від неї відмовляються, тому що бояться, що під час бесіди з психотерапевтом або лікарем їм доведеться розповісти про травмуючу подію та пережиті складнощі. Між тим, це саме той момент, коли психотерапія може допомогти.

РОЗГЛЯНЬ МОЖЛИВІСТЬ ЗВЕРНЕННЯ ЗА ПСИХОЛОГІЧНОЮ ДОПОМОГОЮ ЯКЩО

 • незважаючи на те, що від моменту виїзду з зони бойових дій минуло досить багато часу, та зараз ти знаходишся у повній безпеці, але не можеш оговтатися від того, що відбулося. 
 • ти турбуєшся станом людини, яка, незважаючи на те, що минув час від моменту виїзду з зони бойових дій (декілька тижнів), не може оговтатися від того, що сталося.
 • в результаті військових дій твоє життя або життя твоїх близьких виявилося під загрозою
 • ти або твої близькі стали свідками загибелі іншої людини

Зв’яжіться з нами за телефоном: +48 22 517 96 96 (з понеділка по п’ятницю 08:00 – 20:00) або надішліть нам електронного листа на адресу: [email protected]

Doświadczenie zagrożenia zdrowia lub życia własnego, zagrożenie lub utrata bliskich osób w wyniku działań wojennych to potężne doświadczenia traumatyczne. Początkowa reakcja lęku, rozpaczy, gniewu, wycofania jest w pełni naturalna i zrozumiała. Bezpieczeństwo, schronienie i możliwość rozmowy z życzliwymi osobami lub tylko sama ich obecność oraz możliwość otrzymania pomocy jest teraz najważniejsza. Ważna jest też wiedza o tym, gdzie i jaką pomoc materialną, prawną, medyczną i organizacyjną można uzyskać i najlepiej ją czerpać ze sprawdzonych oficjalnych źródeł.

W bezpiecznych warunkach, początkowe, nawet trudno zrozumiałe reakcje i bolesne emocje stanowią podstawę późniejszej odporności i radzenia sobie.

Czasem jednak, mimo upływu czasu od momentu, gdy najgorsze minęło, nie możemy sobie sami poradzić. Przez wiele miesięcy, a nawet i lat, trudności w codziennym życiu: lęk i unikanie sytuacji dotychczas niesprawiających problemów (takich jak opieka nad bliskimi, przygotowanie posiłków, praca), problemy w relacjach z bliskimi, dyskomfort, nawracające niechciane wspomnienia czy koszmarne sny, gorsza koncentracja, przytłaczający przez cały czas smutek i gniew utrudniają życie. Czasem chęć uniknięcia nawracających wspomnień i skojarzeń z przeżytym urazem sprawia, że osoby, które mogłyby skorzystać z terapii psychologicznej często z niej rezygnują, bo obawiają się, że w trakcie rozmowy z psychoterapeutą czy lekarzem będą musiały mówić o traumatycznym wydarzeniu i trudnościach. Tymczasem właśnie wtedy psychoterapia może pomóc.

ROZWAŻ SKORZYSTANIE Z POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ: 

 • jeśli mimo upływu czasu od opuszczenia obszaru objętego działaniami wojennymi nie możesz dojść do siebie, choć już jesteś bezpieczny 
 • jeśli martwisz się o kogoś, kto mimo upływu czasu od opuszczenia obszaru objętego działaniami wojennymi (kilku tygodni) nie może dojść do siebie, choć znajduje się w bezpiecznym miejscu 
 • jeśli życie twoje lub twoich najbliższych było zagrożone w wyniku działań wojennych
 • jeżeli ty lub ktoś z twoich bliskich był świadkiem utraty życia innej osoby

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: +48 22 517 96 96 (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00) lub wyślij do nas wiadomość na adres email: [email protected]

16. Як додати документ Дія пл?

Skip to content