GDAŃSK POMAGA UKRAIŃSKIM WODOCIĄGOM
WSPIERAJ JEDNORAZOWO
WSPIERAJ CYKLICZNIE

Karta Gdańsk Pomaga Ukrainie

Karta Biedronki

Pomoc UNHCR

Najważniejsze informacje

Najważniejsze adresy

Potrzebuję pomocy

Chcę pomóc

Schronienie

Zbiórki

Wsparcie humanitarne

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Bezpłatne usługi i aktywności

Ukraina zwiedza Gdańsk


Zadanie „Razem pomagamy Ukrainie” dofinansowano ze środków budżetu Państwa w wysokości 497 711,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania publicznego.

Skip to content