Visegrad Fund

Project title: Gdansk Helps Ukraine

Tytuł projektu: Gdańsk pomaga Ukrainie

Grant suport from the International Visegrad Fund’s in amount of €19,180.00

Wsparcie otrzymane z Międzynarodowych Funduszy Wyszechradzkich w wysokości 19 180 Euro

Main project objective: The main goals are: 1. organizing free, weekly meetings “Ukraine meets Gdańsk” combined with tours and lectures about Gdansk. 2. continuing the phone line for supporting Ukrainians with starting a life in Gdansk //

Główne cele projektu: 1. organizacja bezpłatnych, cotygodniowych spotkań „Ukraina spotyka Gdańsk” połączonych z wycieczkami i wykładami o Gdańsku. 2. kontynuacja infolinii wsparcia Ukraińców w rozpoczęciu życia w Gdańsku.

Project description: Since the beginning of war Gdansk Foundation launched a wide ranging action Gdansk Helps Ukraine. So far we were able to help over 18,000 refugees. Everyday we provide different services for 2000 people and receive around 600 phone calls. Big part of refugees want to stay in Gdańsk so we would like to provide long-time support for the refugees (especially families) with their new live. The goal of our project is to make living in foreign country as easy as it is possible. Without knowledge of language refugees are doomed for social isolation and ostracism. Hotline and call center are the first line where refugees may get information and assistance. It’s very important to maintain and develop its action, so Ukrainians may find the help they need so much. The goal of „Ukraine meet Gdansk” is to develop social connections, make friends, be together and know the city they are living now. Thanks to the weekly meetings combined with free walking tours people coming from Ukraine will be able to get to know Gdansk, practice polish language and start building their life.

Opis projektu: Od początku wojny Fundacja Gdańska prowadzi szeroko zakrojoną akcję Gdańsk Pomaga Ukrainie. Do tej pory udało nam się pomóc ponad 18 tysiącom uchodźców. Codziennie świadczymy różne usługi dla 2000 osób i odbieramy około 600 telefonów. Duża część uchodźców chce pozostać w Gdańsku, dlatego chcielibyśmy zapewnić długofalowe wsparcie uchodźcom (zwłaszcza rodzinom) w ich nowym życiu. Celem naszego projektu jest ułatwienie życia w obcym kraju. Bez znajomości języka uchodźcy są skazani na izolację społeczną i ostracyzm. Infolinia i call center to pierwsza linia, na której uchodźcy mogą uzyskać informacje o dostępnych formach wsparcia, usługach, a także otrzymać pomoc, której tak bardzo potrzebują. Celem spotkań „Ukraina spotyka Gdańsk” jest rozwijanie więzi społecznych, nawiązywanie przyjaźni, bycie razem i poznawanie miasta, w którym obecnie żyją. Dzięki cotygodniowym spotkaniom połączonym z bezpłatnymi wycieczkami pieszymi osoby przyjeżdżające z Ukrainy będą mogły poznać Gdańsk, poćwiczyć język polski i zacząć budować swoje życie.

Contact details: Fundacja Gdańska, ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk, phone: +48 58 526 49 87

Coordinator: Karol Gzyl: centrum@gdanskpomaga.pl 

Koordynator: Karol Gzyl: centrum@gdanskpomaga.pl

Dane kontaktowe: Fundacja Gdańska, ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk tel. 585264987

Updated info on project events/output: Hello! We invite you for the first meeting “Uraine meets Gdansk” When? 13.05.2022 Which time? 4 p.m. Where? Café Oficyna, Chlebnica 24/25. Let’s meet over coffee, tea and cake. Olga will tell you about the most beautiful route in Gdansk – Royal Route and together we will walk through it. The meeting is free of charge, we provide treat and free walk with the lecture. ATTENTION! The number of places is limited. Each person wishing to take part in the meeting must register in a separate form (also children and families)! //

Zapraszamy na spotkanie “Ukraina poznaje Gdańsk”.

Kiedy? 13.05.2022

O której? 16:00

Gdzie? Cafe Oficyna, ul. Chlebnicka 24/25

Spotkajmy się na kawie, herbacie i ciastku. Olga opowie Wam o najpiękniejszej trasie w Gdańsku – Drodze Królewskiej i razem wyruszymy na spacer.

Spotkanie jest bezpłatne, zapewniamy poczęstunek i oprowadzanie połączone z mini wykładem. UWAGA! Ilość miejsc ograniczona. Każda osoba chcąca wziąć udział w spotkaniu musi zapisać się osobnym formularzem (również dzieci i rodziny)!

Link: https://ukraina.gdanskpomaga.pl/ukraina-poznaje-gdansk/

FB: https://www.facebook.com/gdanskpomaga/posts/pfbid0MucT3JjkEvCErVC9wLEHZ5GYCZsZDoMtXaNbJhvYHcv3wBPUPjFUG7vgQ7Zr2h66l

Skip to content