MYKOLA AMOSOW

 • Ukraiński lekarz i naukowiec w dziedzinie medycyny i biocybernetyki.
 • Był dyrektorem Instytutu Chirurgii Sercowo-Naczyniowej Akademii Chirurgii
 • Zajmował się chirurgicznym leczeniem chorób serca i płuc oraz modelowaniem psychicznych funkcji mózgu.
 • Znalazł się na drugim miejscu, spośród 14 tys. osób, na liście pierwszych dziesięciu “Wielkich Ukraińców” w 2007 roku.

МИКОЛА АМОСОВ

 • Український лікар і вчений у галузі медицини та біокібернетики.
 • Був директором Інституту серцево-судинної хірургії Хірургічної академії
 • Займався хірургічним лікуванням захворювань серця і легенів, моделюванням психічних функцій мозку.
 • Він посів друге місце з 14 000. осіб у списку першої десятки «Великих українців»
  2007 року.

ZBIGNIEW RELIGA

 • Polski kardiochirurg i polityk, profesor nauk medycznych.
 • 15 sierpnia 1985 roku przeprowadził pierwszą operację na sercu w Polsce.
 • Pod jego kierownictwem przeprowadzono pierwszy udany zabieg przeszczepienia serca w Polsce 5 listopada 1985.
 • Prowadził prace nad wykorzystaniem wszczepialnych urządzeń wspomagających pracę serca oraz nad wyprodukowaniem tzw. sztucznego serca.
 • Zaangażowany w utworzenie Pracowni Sztucznego Serca Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.
 • Minister zdrowia w latach 2005-2007.

ЗБІГНІЄВ РЕЛІГА

 • Польський кардіохірург і політик, професор медичних наук.
 • 15 серпня 1985 року провів першу в Польщі операцію на серці.
 • Під його керівництвом 5 листопада 1985 року в Польщі була проведена перша успішна трансплантація серця.
 • Він проводив роботи з використання імплантованих пристроїв, що підтримують роботу серця, і з виготовлення так званого штучного серця.
 • Брав участь у створенні Лабораторії штучного серця Сілезького медичного університету в Забже.
 • Міністр охорони здоров’я у 2005-2007 роках.
Skip to content